Tấm trần thả 60x60 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan