TTT - 617 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan