TTT - 612 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan