Tấm nhựa loại bản 25cm Cứng - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan