Tấm nhựa loại bản 10cm, bản 20cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan