TTT - 611 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan