Tấm nhựa loại bản 25cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan