TTT - 615 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan