TTT - 614 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan