TTT - 619 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan