Tấm trần thả - 624 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan