Phào Nano - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan