TTT - 627 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan