TTT - 623 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan