TTT - 620 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan