Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc
Kế toán bán hàng 04 Thái Bình
Kế toán tổng hợp 04 Thái Bình
Kế toán bán hàng 02 Hải Phòng
Lái xe, Bốc xếp 10 Thái Bình