TTT - 613 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan