TTT – 629 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan