Tấm nhựa loại bản 40cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan