Phào Nano Cổ Trần 10cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan