Phào Nano V Góc Dương - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan