Phào Nano Thắt Lưng 4cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan