Phào Nano chỉ cân to 6cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan