Phào Nano V Góc Âm 4cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan