Phào Nano chỉ cân bé 4cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan