Phào Nano Chân Tường - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan