Phào Nano V góc âm 2.5m - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan