Phào Nano U chân - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan