Phào Nano Cạnh Cửa 7cm - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan