TTT - 607 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan