TTT - 603 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan