TTT - 608 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan