TTT - 610 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan