TTT - 604 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan