TTT - 609 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan