Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH403 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan