Tấm nhựa ốp trần - 508 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan