Tấm nhựa ốp trần - 576 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan