Tấm nhựa ốp trần – 588 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan