Tấm nhựa ốp trần - 572 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan