Tấm nhựa ốp trần - 575 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan