Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH401 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan