Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH414 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan