Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH404 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan