Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VD401 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan