Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH400 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan