Tấm nhựa ốp trần mã màu bản 25cm - 572 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan