TTT - 606 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan