Tấm nhựa ốp tường PVC nano – VH412 - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan