Phào Trung (phào trần) - Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Đài Loan